О библиотеци

У Лесковцу је 1869. године отворена прва читаоница - Градска читаониоца. Она је отворена под патронатом београдског школског одбора, а њен фонд сачињавале су махом књиге верске садржине. После ослобођења од Турака 1879. године основана је Народна читаоница под називом “Уједињење”, њеним оснивачем сматра се наставник гимназије Лука Дожуљић, који је био први управник. Почетни фонд износио је 12 књига.Градска читаоница прерасла је у велику Градску народну библиотеку 1935. године. Током Другог светског рата библиотека је престала са радом. Након ослобођења новембра 1944. године, основана је Градска библиотека. Новембра 1959. године она је добила име по једном од најпознатијих српских сатиричара — Радоју Домановићу — који је у периоду од 1896. до 1898. године био мештанин Лесковца и професор Гимназије у Лесковцу. Одлуком Министарства културе поверена јој је и функција матичне библиотеке за Јабланички округ 1961. године. Данас библиотека у својим фондовима располаже са преко 180.000 књига. Од априла 2007. године библиотека је постала чланица система COBISS, кооперативног онлајн библиографског система, који тренутно окупља више од 160 библиотека из Србије и омогућава приступ информацијама путем интернета. У отежаним условима и простиријама које нису адекватне библиотечким нормама, са 11 истурених одељења, она је у неким библиотечким делатностима достигла сам врх. Добитник је више признања због постигнутих резултата од којих су најзначајнија:

• Сурепова награда, највећа награда у библотекарству
• Октобарска награда града Лесковца